Nieuws


VRIJWILLIGERSOCHTEND

In de afgelopen jaren hebben we geen vrijwilligersbijeenkomst in onze geloofsgemeenschap kunnen houden i.v.m. de coronamaatregelen. Dit jaar kan het weer en daarom verwelkomen we alle vrijwilligers van de parochie, individuelen, koorleden en werkgroepleden op zondagochtend 3 juli aanstaande. Om 09.30 uur is er de gebruikelijke H. Mis met pastoor Verbakel en aansluitend zijn de vrijwilligers welkom in het Oude Klooster, in de benedenzaal.
Er is koffie/thee, een hapje en een drankje. Lekker bijpraten en genieten van het samenzijn. Een dank-je-wel aan iedereen die zich inzet, om onze geloofsgemeenschap levend te houden. We sluiten het samenzijn om 14.00 uur. De individuele vrijwilligers en de contactpersonen van de groepen ontvangen hierover nog een digitale uitnodiging.
 

OPBRENGST VASTENACTIE 2022
De collectes in de kerk, tijdens de veertigdagentijd bedroegen € 468,40
en de kinderen van basisschool De Wissel deden klusjes die € 500,00 opbrachten voor de Vastenactie. Dank voor ieders inzet en bijdrage.

ADRESWIJZIGING WIM EN MARIKA VAN HERWIJNEN
Wim en Marika zijn naar Kerkdriel verhuisd. Wij danken hen voor hun beider inzet gedurende vele jaren voor onze Geffense geloofsgemeenschap. Hun nieuwe adres is: Kloppenland 27, 5331 RZ Kerkdriel.
 

ALS EEN DORPSGENOOT OVERLIJDT...
Steeds vaker klinkt de roep om, indien gewenst, bij ieder overlijden de klokken te luiden, ongeacht of er een kerkelijk moment aan verbonden is.
Daarom hebben we als parochie De Goede Herder besloten om altijd lees verder...

 

MISINTENTIES
Als u een misintentie hebt opgegeven voor vieringen die niet plaats hebben gevonden,
vanwege de coronamaatregelen, dan mag u de intentie verzetten naar een,
door uzelf te bepalen, nieuwe datum.
Graag een nieuwe envelop inleveren, met vermelding dat de datum is verzet.
U mag ook bellen 073 – 5324386.

KERKBALANS 2022

In januari vragen we aandacht voor Actie Kerkbalans.

Al sinds 1973 werken kerkgenootschappen samen in de Actie Kerkbalans en doen zo een beroep op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Duizenden vrijwilligers zamelen geld in voor hun plaatselijke kerk. Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie.

Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook het personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans.

Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen.

Geef vandaag voor de kerk van morgen
Dat is het thema van lees verder...

U kunt uw bijdrage rechtstreeks overmaken op rekening nummer: IBAN NL 86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. RK parochie De Goede Herder o.v.v. Kerkbalans Geffen 2022.

Tussenstand Kerkbalans
11 mei 2022: € 13.070,16


TERUGBLIK 2021
Wat hebben we samen weer een bijzonder jaar achter de rug. Ook onze geloofsgemeenschap heeft dat ondervonden.
Lees hier: De terugblik van 2021


Vieringen in Geffense kerk via livestream te volgen
Vanaf zondag 25 oktober zullen de vieringen van zondagmorgen 09:30 uur uitgezonden worden via livestream op YouTube.
De uitzendingen beginnen om 09:15 uur. U kunt ze volgen via deze link: Livestream vieringen Geloofsgemeenschap H. Maria Magdalena Geffen
U kunt ook op YouTube zoeken via de trefwoorden: geffen parochie dgh  (klik daarna op het bovenste resultaat het 'rondje met Geffense kerk').


 

 

Berichten


ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL”
Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 – 5324160.
Voor het ontvangen van de ziekencommunie of ziekenbezoek door de pastoor kunt u contact opnemen met pastoor Ouwens tel. 0413 – 363315.
Voor bezoek aan zieken mag u ook diaken Hans van Bemmel bellen 06- 12 94 62 65

 
OPENINGSTIJDEN KERK EN BEGRAAFPLAATS

De kerk is op maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 16:00 uur.
In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 16:00 uur.
De begraafplaats is van maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 20:00 uur.
In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 20:00 uur.
In de wintertijd is de sluitingstijd van de begraafplaats rond zonsondergang!


TORENBEKLIMMING - KERKMUSEUM - RONDLEIDINGEN
Contactpersoon: Frans Rovers
tel. 073 - 5322249 of 06 - 55375508
of e-mail: torenmuseum@gmail.com


RESTAURATIE KERKGEBOUW
Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL 65 RABO 01158 152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen.
 

TORENKLANKEN
Allerlei informatie vindt u ook in Torenklanken, een blad dat eens in de 2 of 3 weken verspreid wordt in Geffen. U kunt het ook digitaal bekijken: klik hier


PAROCHIEMAGAZINE
De parochie geeft elk kwartaal een magazine uit met allerlei informatie over de parochie De Goede Herder en de 6 geloofsgemeenschappen: klik hier voor het laatste magazine.


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen

Kloosterstraat 2
5386 AS Geffen
073 – 532 12 16
info@geffendgh.nl


Rekeningnummer algemeen:
NL09 RABO 0115 8031 49

Rekeningnummer kerkbijdrage:
NL86 RABO 0115 8072 92

Rekeningnummer restauratie:
NL 65 RABO 01158 152 36