Wekelijkse vieringen in Geffen

Vrijdagavond 19:00 uur in de kapel van het Oude Klooster (i.v.m. het coronavirus is de vrijdagavondviering voorlopig IN DE KERK i.p.v. de kapel)
Zondagmorgen 09:30 uur in de parochiekerk H. Maria Magdalena.

De liturgische agenda:
Nadere informatie over de vieringen kunt u vinden in de volgende bijlage: Onder de Toren: klik hier

De kerk in Geffen is dagelijks tussen 9:00 uur en 16:00 uur geopend voor gebed en het ontsteken van een kaarsje bij Maria.
 

LITURGISCHE AGENDA (wijzigingen onder voorbehoud)

januari 2021
vr. 1 jan. 09.30 uur H. Mis in de kerk (Nieuwjaar). Er is dan geen avondmis.
zo. 3 jan 09.30 uur H. Mis
vr. 8 jan. 19.00 uur avondmis in de kerk
zo. 10 jan 09.30 uur H. Mis
vr. 15 jan. 19.00 uur avondmis in de kerk
zo. 17 jan 09.30 uur H. Mis
vr. 22 jan. 19.00 uur avondmis in de kerk
zo. 24 jan 09.30 uur H. Mis
vr. 29 jan. 19.00 uur avondmis in de kerk
zo. 31 jan 09.30 uur H. Mis (Kerkbalans / Doopdankviering)

DOOPDANKVIERING (onder voorbehoud)
Zondag 31 januari om 09.30 uur voor de dopelingen van het afgelopen jaar.
De ouders ontvangen hierover persoonlijk bericht.

Alle kerkdiensten in de kerken van parochie de Goede Herder vindt u hier

 

Opgave misintenties

De enveloppen met (een) misintentie(s) en bijdrage s.v.p. inleveren in de muurbrievenbus op de pastorie. Achter in de kerk en de kapel van het Oude Klooster vindt u daarvoor speciale enveloppen waarop u de gegevens (s.v.p. volledig) dient in te vullen. Intenties graag uiterlijk op vrijdag opgeven, 7 dagen vóór een vrijdagviering en 10 dagen vóór een zondagviering. Een misintentie kost € 12,00. De misintenties die opgegeven zijn vóór de inzenddata van de diverse media, worden gepubliceerd op het maandelijks kerkstencil Onder de Toren en maandelijks in Thuis in het nieuws. Bij vragen: 073 – 5324386.


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen

Kloosterstraat 2
5386 AS Geffen
073 – 532 12 16
info@geffendgh.nl


Rekeningnummer algemeen:
NL09 RABO 0115 8031 49

Rekeningnummer kerkbijdrage:
NL86 RABO 0115 8072 92

Rekeningnummer restauratie:
NL 65 RABO 01158 152 36